Bashkësia e Tarikateve të Kosovës

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës, është Bashkësi e pavarur fetare. Bashkësia vepron në bazë të ligjit, statutit dhe traditës së vet në interpretimin paqësor dhe autentik të Islamit. Tarikatet kultivojnë frymën e mëshirës dhe bamirësisë. Tarikatet jetojnë në tolerancë me traditat dhe fetë tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *